Aktualności

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Więcej o: Wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Informujemy, że na stronie internetowej Urzędu Gminy Krzczonów (zakładka Urząd → Dokumenty do pobrania) został udostępniony wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Krzczonów (pok. 12) terminie od 1 lutego do ostatniego dnia lutego 2017 r. Do wniosku należy załączyć faktury VAT za okres od dnia 1 sierpnia 2016 r. do dnia 31 stycznia 2017 r.

Dotacje z Unii Europejskiej dla Przedsiębiorców

Więcej o: Dotacje z Unii Europejskiej dla Przedsiębiorców

W ramach Osi priorytetowej 4 „Energia przyjazna środowisku” rusza nabór wniosków na działanie 4.2 „Produkcja energii  z OZE w przedsiębiorstwach” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Dnia 24.01.2017 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie odbędzie się prezentacja dotycząca możliwości otrzymania dofinansowania w ramach w/w działania. Konferencja jest skierowana do przedsiębiorstw z terenu powiatu lubelskiego i jest częścią projektu współorganizowanego przez Urząd Marszałkowski w Lublinie. 

Więcej „Dotacje z Unii Europejskiej dla Przedsiębiorców”

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE z dnia 13 stycznia 2017 roku

Więcej o: KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE z dnia 13 stycznia 2017 roku

Na podstawie § 4  ust. 1 i  § 8  pkt. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych  ( M. P. poz. 185 ) w związku z zarządzonymi przez Wojewodę Lubelskiego na dzień 2 kwietnia 2017 roku wyborami uzupełniającymi w okręgu  wyborczym nr 15 do Rady Gminy Krzczonów informuję, Więcej „KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE z dnia 13 stycznia 2017 roku”

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Lublinie

Więcej o: Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Lublinie

W związku z zagrożeniem wystąpienia grypy ptaków przypominam, że od dnia 28 grudnia 2016 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2016 r. poz. 2091).

 

Więcej „Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Lublinie”

Do góry